Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-71

ZITTING 2002-2003

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Eerste minister

Vraag nr. 2651 van mevrouw de Bethune d.d. 14 februari 2003 (N.) :
MinisteriŽle kabinetten. ≠ Samenstelling. ≠ Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 2652 aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 3951).

Antwoord : 1.1. Het geachte lid weet allicht dat, zoals vermeld in mijn antwoord op haar vraag nr. 2-2002 van 27 maart 2002, in het kader van de Copernicushervorming van de federale administratie, mijn kabinet werd ontbonden en vervangen door een secretariaat. Op dit ogenblik telt dit secretariaat 12 medewerkers : 8 mannen en 4 vrouwen.

1.2.1. Niveau 1 : 4 mannen.

1.2.2. Uitvoerend personeel : 4 mannen en 4 vrouwen.

2. Tussen 1 januari en 31 december 2002 werd in mijn secretariaat 1 persoon aangeworven : 1 vrouw (uitvoerend personeel).