2-289

2-289

Belgische Senaat

Handelingen

ZATERDAG 5 APRIL 2003 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Mededeling van koninklijke besluiten

Regeling van de werkzaamheden

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht en van artikel 144ter van het Gerechtelijk Wetboek (Stuk 2-1256)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking en stemmingen

Bijlage

Naamstemmingen