2-283

2-283

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 3 APRIL 2003 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen en de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect (Stuk 2-1279) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot regeling van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede van het behoud ervan in oorlogstijd (Stuk 2-1535)

Wetsontwerp tot regeling van de rechtspleging voor de militaire rechtscolleges en tot aanpassing van verscheidene wettelijke bepalingen naar aanleiding van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd (Stuk 2-1536) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot regeling van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede van het behoud ervan in oorlogstijd (Stuk 2-1535)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot regeling van de rechtspleging voor de militaire rechtscolleges en tot aanpassing van verscheidene wettelijke bepalingen naar aanleiding van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd (Stuk 2-1536) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek (Stuk 2-1537)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 357 en 362 van het Gerechtelijk Wetboek (Stuk 2-1557)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken wat betreft de vertalingen van de mondelinge verklaringen (Stuk 2-1559)

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 332 van het Wetboek van strafvordering en artikel 31 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (van de heer Paul Galand c.s., Stuk 2-1529)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken wat betreft de vertalingen van de mondelinge verklaringen (Stuk 2-1559)

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1017 en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek (Stuk 2-1568) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 173, 182 en 185 van het Gerechtelijk Wetboek (Stuk 2-1572)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel betreffende de erkenning van verenigingen zonder winstoogmerk die slachtoffers van opzettelijke gewelddaden begeleiden (van de heer Jean-Pierre Malmendier, Stuk 2-385)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (van de heer Josy Dubiť c.s., Stuk 2-1158)

Algemene bespreking

Berichten van verhindering