2-1531/5

2-1531/5

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

3 APRIL 2003


Wetsontwerp betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN