2-1531/4

2-1531/4

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

2 APRIL 2003


Wetsontwerp betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN

opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag


Art. 9

Nr. 3 : van de heer Steverlynck.

Art. 26

Nr. 1 : van de heer Steverlynck.

Art. 42

Nr. 2 : van de heer Steverlynck.

Art. 99