Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-67

ZITTING 2002-2003

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie

Vraag nr. 2478 van mevrouw de Bethune d.d. 22 oktober 2002 (N.) :
Kabinetten en departementen. Duurzaam aankoopbeleid.

Van 7 tot 12 oktober 2002 vond de Fair Trade-week plaats. Fair Trade en Oxfam-wereldwinkels ijveren voor een eerlijke prijs voor voedingswaren zoals koffie, thee, suiker, wijn, fruitsap, noten en producten op basis van cacao. Het gamma van producten waarvoor de producenten een eerlijke prijs ontvangen is door de steun van de consument sinds hun eerste begin telkens uitgebreider geworden. Door deze producten daadwerkelijk aan te kopen ondersteunt men een eerlijke handelswijze en draagt men bij tot betere leef- en arbeidsomstandigheden van de boeren in het Zuiden.

Voor grotere bedrijven en openbare besturen werkten Max Havelaar en de WWF gezamenlijk een leidraad uit voor een eerlijk aankoopbeleid. Voor de WWF gaat het om de aankoop van FSC-gelabelde houtsoorten. Het is aan het management van de openbare besturen om dit principe te integreren in hun beleid.

Graag had ik van de geachte minister vernomen :

1. Wordt er op uw kabinet en/of in uw departement(en) koffie met het Max Havelaar-keurmerk aangekocht ?

2. Zo ja :

a) om welke hoeveelheid gaat dit ?

b) hoeveel procent bedraagt dit van de totale aankoop van koffie per jaar ?

c) welke prijs per kilo wordt er betaald voor de Max Havelaar-koffie ?

d) welk is het totaalbedrag per jaar dat aan eerlijke koffie wordt besteed ?

3. Worden er op uw kabinet en/of in uw departement(en) andere producten met het Max Havelaar- of Fair Trade keurmerk aangekocht ?

4. Zo ja :

a) om welke eerlijke producten gaat het ?

b) hoeveel procent bedraagt elke aankoop van de totale aankoop van deze producten per jaar ?

c) wat is het totaalbedrag dat per jaar aan deze eerlijke producten wordt besteed ?

5. Heeft de geachte minister in zijn of haar beleid betreffende de werking van het kabinet en het departement een globaal eerlijk aankoopbeleid opgenomen ?

6. Zo ja, wat zijn de kernpunten van dit beleid ?

7. Wordt er bij verbouwingen en/of aankoop van meubels rekening gehouden met het FSC-label voor houtsoorten ?

8. Zo ja, betreft dit een globaal beleid waarbij enkel FSC-gelabelde houtsoorten gebruikt worden, of betreft het een percentage van de aankopen ? In het laatste geval, om welk percentage van de totale aankopen van hout voor verbouwingen en houten meubels gaat dit ?

Antwoord : In antwoord op de vraag van het geachte lid heb ik de eer het volgende mede te delen.

Er wordt sinds korte tijd op het kabinet koffie met het Max Havelaar-keurmerk aangekocht.

Gelet op de beperkte omvang van het kabinet gaat dit om kleinere hoeveelheden.