Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-65

ZITTING 2002-2003

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand (Télécommunications)

Vraag nr. 2486 van mevrouw de Bethune d.d. 22 oktober 2002 (N.) :
Kabinetten en departementen. ­ Duurzaam aankoopbeleid.

Van 7 tot 12 oktober 2002 vond de Fair Trade-week plaats. Fair Trade en Oxfam-wereldwinkels ijveren voor een eerlijke prijs voor voedingswaren zoals koffie, thee, suiker, wijn, fruitsap, noten en producten op basis van cacao. Het gamma van producten waarvoor de producenten een eerlijke prijs ontvangen is door de steun van de consument sinds hun eerste begin telkens uitgebreider geworden. Door deze producten daadwerkelijk aan te kopen ondersteunt men een eerlijke handelswijze en draagt men bij tot betere leef- en arbeidsomstandigheden van de boeren in het Zuiden.

Voor grotere bedrijven en openbare besturen werkten Max Havelaar en de WWF gezamenlijk een leidraad uit voor een eerlijk aankoopbeleid. Voor de WWF gaat het om de aankoop van FSC-gelabelde houtsoorten. Het is aan het management van de openbare besturen om dit principe te integreren in hun beleid.

Graag had ik van de geachte minister vernomen :

1. Wordt er op uw kabinet en/of in uw departement(en) koffie met het Max Havelaar-keurmerk aangekocht ?

2. Zo ja :

a) om welke hoeveelheid gaat dit ?

b) hoeveel procent bedraagt dit van de totale aankoop van koffie per jaar ?

c) welke prijs per kilo wordt er betaald voor de Max Havelaar-koffie ?

d) welk is het totaalbedrag per jaar dat aan eerlijke koffie wordt besteed ?

3. Worden er op uw kabinet en/of in uw departement(en) andere producten met het Max Havelaar- of Fair Trade keurmerk aangekocht ?

4. Zo ja :

a) om welke eerlijke producten gaat het ?

b) hoeveel procent bedraagt elke aankoop van de totale aankoop van deze producten per jaar ?

c) wat is het totaalbedrag dat per jaar aan deze eerlijke producten wordt besteed ?

5. Heeft de geachte minister in zijn of haar beleid betreffende de werking van het kabinet en het departement een globaal eerlijk aankoopbeleid opgenomen ?

6. Zo ja, wat zijn de kernpunten van dit beleid ?

7. Wordt er bij verbouwingen en/of aankoop van meubels rekening gehouden met het FSC-label voor houtsoorten ?

8. Zo ja, betreft dit een globaal beleid waarbij enkel FSC-gelabelde houtsoorten gebruikt worden, of betreft het een percentage van de aankopen ? In het laatste geval, om welk percentage van de totale aankopen van hout voor verbouwingen en houten meubels gaat dit ?

Antwoord : 1 en 2. Op mijn kabinet en in mijn departementen wordt er geen koffie met het Max Havelaar-keurmerk aangekocht.

3 en 4. Er worden geen andere producten met het Max Havelaar- of Fair Trade-keurmerk aangekocht in mijn departementen of op mijn kabinet.

5. In mijn beleid betreffende de werking van het kabinet en de departementen heb ik een globaal eerlijk aankoopbeleid opgenomen.

6. Gelet op het principe van het beheer als goede huisvader, ben ik van mening dat een eerlijk aankoopbeleid wordt bekomen door de concurrentie te laten spelen en producten aan te schaffen met de meest optimale verhouding prijs/kwaliteit.

7 en 8. Voor de aankoop van kantoormeubelen wordt prijs gevraagd bij traditionele firma's. Gelet op het beperkte kabinetsbudget, kies ik voor de laagste, correcte prijs. Aangezien het kabinet en mijn departementen gehuisvest zijn in gehuurde gebouwen, worden de eventuele verbouwingen uitgevoerd door de eigenaar.

Overheidsbedrijven en
Participaties