Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-64

ZITTING 2002-2003

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van FinanciŽn

Vraag nr. 2485 van mevrouw de Bethune d.d. 22 oktober 2002 (N.) :
Kabinetten en departementen. ≠ Duurzaam aankoopbeleid.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag no 2476 aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 3565).

Antwoord : In antwoord op haar vraag, kan ik het geachte lid het volgende antwoorden :

1. De sociale dienst en het kabinet kopen geen koffie van het Max Havelaar keurmerk.

2. Niet van toepassing op de sociale dienst en het kabinet.

3. De sociale dienst en het kabinet kopen geen andere producten aan van het Max Havelaar of Fair Trade keurmerk.

4. Niet van toepassing op de sociale dienst en het kabinet.

5. De aankopen gebeuren in overeenstemming met de wetgeving op de Rijkscomptabiliteit en de Overheidsopdrachten.

6. Wat betreft de aankopen van de sociale dienst en van het kabinet, wordt er gestreefd naar de beste verhouding prijs/kwaliteit.

7. De sociale dienst voorziet voor de bedrijfsrestaurants geen meubilair in hout.

De dienst Logistiek koopt meubilair aan in overeenstemming met de wetgeving op de overheidsopdrachten.

Voor wat de verbouwingen betreft, verwijs ik u naar het antwoord van mijn collega bevoegd voor de Regie der Gebouwen.

8. Niet van toepassing op de sociale dienst en het kabinet.