Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-61

ZITTING 2002-2003

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw

Vraag nr. 2397 van mevrouw de Bethune d.d. 16 september 2002 (N.) :
Handelszendingen. Aanwezigheid van vrouwen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken organiseert geregeld handelszendingen om de Belgische economische belangen in het buitenland te helpen bevorderen.

Graag had ik vernomen :

1. Hoeveel handelszendingen werden georganiseerd in 1999, 2000, 2001 en 2002 ?

2. Hoe was elk van deze delegaties samengesteld ? Hoeveel mannen, hoeveel vrouwen maakten er deel van uit ?