Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-61

ZITTING 2002-2003

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 2370 van de heer Dallemagne d.d. 5 september 2002 (Fr.) :
Federale politie. ≠ Algemene organisaties van de studies.

De koninklijke besluiten die momenteel de organisatie van de studies bij onze politiediensten regelen zijn het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, het koninklijk besluit van 20 november 2001 betreffende de basisopleidingen van de personeelsleden van het operationele kader van de politiediensten en houdende diverse overgangsbepalingen, en het koninklijk besluit van 28 februari 2002 betreffende de terbeschikkingstelling van opleiders van de federale politie in de erkende politiescholen en betreffende de nadere regels voor de toekenning van een financiŽle tussenkomst voor de organisatie van selectieproeven en van beroepsopleidingen door de erkende politiescholen.

Die bepalingen regelen op geen enkele manier de algemene organisatie van de studies van onze toekomstige politieagenten en de wanorde die daarvan het gevolg is, dringt zich meer en meer op aan de verschillende vakbondsorganisaties die het personeel vertegenwoordigen. Ondanks het in het leven roepen van een structuur voor de geÔntegreerde politie met twee niveaus is het nog steeds wachten op een ministerieel besluit betreffende een algemene regeling van de studies en een koninklijk besluit betreffende de werking, de structuur, de pedagogische normen, en de kwaliteits- en omkaderingsnormen van politiescholen (nochtans twee basisbepalingen), hoewel uw diensten die al lang geleden hebben aangekondigd.

Zou u mij kunnen zeggen hoe ver het staat met de die twee bepalingen en tegen wanneer ze klaar zullen zijn ?