Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-60

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid

Vraag nr. 1009 van mevrouw de Bethune d.d. 12 december 2000 (N.) :
Kinderrechten. Aandacht in het beleid in 2000.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 1001 aan de minister van Binnenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 3323).

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

Deze vraag heeft geen betrekking op het departement van Grootstedenbeleid, dat de sociale cohesie in de wijken in moeilijkheden wil herstellen.