2-1173/5

2-1173/5

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

27 NOVEMBER 2002


Wetsvoorstel tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek


AMENDEMENTEN

opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag


Opschrift en artt. 1 tot 23

Nr. 2 : van mevrouw Nyssens.

Artt. 2 tot 23

Nr. 1 : door mevrouw de T' Serclaes.