2-244

2-244

Belgische Senaat

Handelingen

WOENSDAG 27 NOVEMBER 2002 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsontwerp houdende harmonisatie van de geldende wetsbepalingen met de wet van 10 juli 1996 tot afschaffing van de doodstraf en tot wijziging van de criminele straffen (Stuk 2-1329) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 13 van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht om de verkoop van alcoholpops in drankautomaten te verbieden (van mevrouw Sabine de Bethune c.s., Stuk 2-1109)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel betreffende het onderzoek op embryo's in vitro (van de heren Philippe Monfils en Philippe Mahoux, Stuk 2-695)

Wetsvoorstel betreffende het onderzoek op embryo's (van de heer Philippe Monfils, Stuk 2-87)

Wetsvoorstel met betrekking tot het onderzoek op embryo's in vitro (van de heer Philippe Mahoux, Stuk 2-92)

Wetsvoorstel betreffende de bescherming van het embryo in vitro (van mevrouw Ingrid van Kessel c.s., Stuk 2-114)

Wetsvoorstel betreffende de bescherming van embryo's in vitro (van de heer Marcel Colla, Stuk 2-321)

Wetsvoorstel betreffende de bescherming van het embryo in vitro (van mevrouw Jacinta De Roeck en de heer Paul Galand, Stuk 2-686)

Wetsvoorstel met betrekking tot het onderzoek op embryo's en geslachtscellen (van de heer Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Jeannine Leduc, Stuk 2-716)

Wetsvoorstel betreffende de bescherming van embryo's in vitro (van mevrouw Clotilde Nyssens c.s., Stuk 2-726)

Algemene bespreking

Berichten van verhindering