2-243

2-243

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 21 NOVEMBER 2002 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik (van de heer Philippe Monfils c.s., Stuk 2-1336) (Nieuw opschrift)

De voorzitter. - We stemmen over het wetsvoorstel in zijn geheel.

De heer Patrik Vankrunkelsven (VLD). - Als lid van de liberale fractie wil ik namens mezelf een stemverklaring afleggen. Ik heb vastgesteld dat bepaalde mensen zich op liberale principes hebben gebaseerd om te verklaren dat de uitzondering op het verbod op tabaksreclame moet worden goedgekeurd. Ik steun wel de liberale principes, maar vind dat ze in dit geval op een slecht terrein worden toegepast. We weten dat tabaksreclame vooral wordt toegespitst op minderjarigen. Zestig procent begint te roken onder dertien jaar en ik wil van deze gelegenheid dan ook gebruik maken om mijn collega's artsen aan te spreken. We weten dat de stemming heel nipt zal zijn en ik roep de verschillende artsen die in deze zaal aanwezig zijn, op om vandaag hun principes en geweten te volgen. Want wat zal er gebeuren na vandaag? De stem zal blijven, maar het effect ervan zal nihil zijn. We weten allemaal dat de Formule 1 in Francorchamps toch niet zal plaatsvinden en dat de stemming in de Kamer meer dan waarschijnlijk anders zal aflopen. Vergooi uw principes en eer dus niet.

De heer Johan Malcorps (AGALEV). - Ik wil nog een ultieme oproep richten, vooral tot de Vlaamse collega's van de VLD en tot de heer Moens van de SP. A.

Ik stel vast dat er in de VLD drie groepen zijn: degenen die het oorspronkelijke wetsvoorstel steunen en twee groepen dissidenten. De ene groep dissidenten vindt dat het voorstel te ver gaat en blijft consequent. Dat strekt hen tot eer. Eén dissident, de heer Dedecker, vindt dat het niet ver genoeg gaat en heeft het uiteindelijk gehaald. Hij heeft niet alleen de VLD, maar ook andere partijen meegetrokken om de poort nog veel wijder open te zetten en een nog grotere inbreuk op de geest van het oorspronkelijke verbod mogelijk te maken. Ik betreur dat ten zeerste.

Ik heb daarstraks de verklaring van de heer Moens gehoord. Ze was duidelijk, maar helemaal niet logisch. Hij zegt dat we dan de verkoop van tabak aan minderjarigen maar totaal moeten verbieden en dient daartoe een wetsvoorstel in. Laten we aannemen dat dit wordt goedgekeurd. Gaan we dan reclame voeren voor iets wat voor kinderen illegaal is? Dat is toch helemaal niet consequent.

De heer Louis Tobback (SP.A). - De SP.A-fractie zal stemmen zoals ze in 1997 heeft gestemd, zoals ze een aantal maanden geleden heeft gestemd en zoals ze bij de volgende gelegenheden zal stemmen. Zo eenvoudig is dat.

Als oudste in dienst wil ik wel zeggen dat ik dit spektakel en deze procedure beschamend vind voor een soevereine staat. In 1997 hebben we lang gediscussieerd en hebben we een democratische meerderheid bereikt. Vijf jaar later werd er een poging gedaan om de wet te veranderen. De initiatiefnemers hadden daartoe het volste recht. Onze assemblee was van mening dat een wijziging niet nodig was. Nu haasten we ons, onder buitenlandse chantage, om de wet snel aan te passen aan de wensen van de heer Ecclestone. We creëren daarbij nog een preventiefonds, wat duidelijk niet tot de bevoegdheid van de federale staat behoort. We doen hier alle regels geweld aan om snel voldoening te geven aan degenen die ons, een soeverein land, onder druk zetten. Dat is beschamend. Als ik voorstander zou zijn van het voorstel, dan zou ik alleen daarom al tegen stemmen.

Ik veronderstel dat vanaf nu elke maand iemand een wetsvoorstel zal indienen om de wet te herstellen in de vorm die ze had in 1997 en dat u, mijnheer de voorzitter, dat niet meer zult beletten, maar er telkens opnieuw dezelfde spoedbehandeling aan zult geven. Dat heeft dan tenminste het voordeel dat hier veel volk is en dat we de pers halen.

M. Georges Dallemagne (CDH). - J'apporterai ma contribution au vote de cette proposition en espérant que nous pourrons effectivement sauver le grand prix de Francorchamps.

J'espère aussi que l'on mettra autant d'énergie à lutter contre le tabagisme qu'on en a mis, à juste titre, pour tenter de sauver le grand prix.

J'espère simplement que les engagements, notamment ceux de M. Monfils, seront traduits en actes.

J'espère que nous mettrons fin au scandale que représentent, aujourd'hui, l'augmentation du tabagisme chez les jeunes et les 20.000 morts par an en Belgique. Au-delà du grand prix de Francorchamps, j'espère effectivement que nous pourrons sauver deux, trois ou quatre mille personnes qui sont les futures victimes de l'industrie du tabac. J'attends que l'on prenne à coeur la lutte contre le tabagisme et j'espère que l'ensemble des groupes responsables s'y associeront.

De heer Wim Verreycken (VL. BLOK). - Ik stel hier iets heel eigenaardigs vast. Gewoonlijk wordt mijn partij verweten het land te beschamen en in de hele wereld in een slecht daglicht te stellen. Nu stel ik vast dat degenen die steevast met tricolores zwaaien van België, van deze Senaat, de risee van Europa willen maken.

We moeten zo snel mogelijk deze beschamende voorstelling, die de hele Senaat belachelijk maakt, beëindigen, zodat zij die hier op het "ja-knopje" drukken snel hun bonus kunnen afhalen bij Bernie Ecclestone.

Mme Marie Nagy (ECOLO). - Au nom de mon groupe, je souhaiterais dire que nous n'avons pas changé d'avis.

Depuis 1997, la position des écologistes sur la question est claire et n'a pas changé. Il y a une action importante à mener, dans la lutte contre le tabagisme, pour limiter la publicité.

Toutes les grandes manifestations sportives se sont adaptées à cette réglementation. Une fédération a décidé que c'était à elle de faire la loi et de dire au parlement quand et comment il devait voter pour modifier une loi qui avait été adoptée à une large majorité et dont les objectifs restent les mêmes, à savoir la lutte contre le tabagisme et les nuisances qu'il cause à la santé publique.

Depuis 1997, on aurait dû entreprendre une action pour que la région de Francorchamps obtienne une réponse à ses préoccupations légitimes en termes de développement économique.

M. Philippe Moureaux (PS). - C'est dommage que vous n'ayez rien fait.

Mme Marie Nagy (ECOLO). - Aujourd'hui, c'est trop tard.

Nous voulons demander un vote par article parce que les personnes qui ont déposé la proposition ont cru bien faire en y introduisant le fonds créé par le Conseil des ministres. Nous ne souhaitons évidemment pas lancer de message ambigu. Nous soutenons le principe d'un fonds public pour lutter contre le tabagisme, mais nous ne voulons pas qu'il serve de caution à des gens comme M. Dallemagne qui croient là se donner bonne conscience ...

M. Georges Dallemagne (CDH). - C'est un peu facile, madame Nagy. Vous étiez en Conseil des ministres. Vous auriez pu en faire un fonds doté richement au lieu d'en faire ce fonds misérable.

M. le président. - Madame Nagy, les articles ayant été adoptés ce matin, nous votons donc maintenant sur l'ensemble.

De heer Ludwig Caluwé (CD&V). - De CD&V zal op dezelfde wijze stemmen als in 1997 en in juli van dit jaar. Met dit initiatief maakt men van de Senaat een echte vaudeville. De Senaat wordt stilaan een Francorchamps- of Ecclestone-kamer.

Ik wil niet vooruit lopen op de stemmingsuitslag, maar ik stel wel vragen bij degenen die nu anders zouden stemmen dan vier maanden geleden.

Als men nu geen meerderheid haalt, zullen we dan over drie weken nog eens moeten stemmen of is het nu eindelijk gedaan?

De heer Frans Lozie (AGALEV). - Ik zou een aparte stemming willen vragen over artikel 3.

De voorzitter. - Het reglement laat dat niet toe. De artikelen werden in de ochtendvergadering reeds aangenomen.

(Stemming 1 werd geannuleerd.)

Stemming 2

Aanwezig: 70
Voor: 36
Tegen: 34
Onthoudingen: 0

-Het wetsvoorstel is aangenomen.

-Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.