Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-57

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 2127 van de heer Van Hauthem d.d. 27 mei 2002 (N.) :
Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001. Doel. Kostprijs.

1. Hoeveel dienstreizen naar het buitenland organiseerde uw kabinet in het jaar 2001, naar welke bestemmingen en wat was telkens het doel van de reis ?

2. Voor elke dienstreis naar het buitenland in 2001 : was u zelf aanwezig en hoeveel van uw kabinetsmedewerkers of andere medewerkers vergezelden u en wat was de totale kostprijs van de reis ?

3. Voor elke dienstreis naar het buitenland in 2001 : hoeveel parlementsleden maakten de reis mee en wie betaalde de reiskosten voor de parlementsleden ?

Antwoord : Ik verwijs naar het antwoord gegeven door de eerste minister aan wie de vraag eveneens werd gesteld (1).