2-240

2-240

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 7 NOVEMBER 2002 - AVONDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsontwerp houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving (Stuk 2-1280)

Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek (Stuk 2-1281) (Evocatieprocedure)

Artikelsgewijze bespreking

Stemmingen

Inoverwegingneming van een voorstel
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (van de heer Philippe Monfils, Stuk 2-496) (Nieuw opschrift)
Wetsontwerp houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving (Stuk 2-1280)
Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek (Stuk 2-1281) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving (Stuk 2-1280)
Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek (Stuk 2-1281) (Evocatieprocedure)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Boodschappen van de Kamer
Mededeling van koninklijke besluiten
Arbitragehof - Beroepen
Arbitragehof - PrejudiciŽle vragen
Nationale Arbeidsraad
Wetsontwerp houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving (Stuk 2-1280)
Artikelen en amendementen
Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek (Stuk 2-1281) (Evocatieprocedure)
Artikelen en amendementen