2-234

2-234

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 17 OKTOBER 2002 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Justitie over «de subsidiëring van de ontmoetingsruimten» (nr. 2-871)

Mensenhandel in de sport (Stuk 2-1132)

Bespreking

Activiteitenverslag 2001 van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Comité I) (Stuk 2-1171)

Bespreking

Berichten van verhindering