Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-53

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling

Vraag nr. 2035 van mevrouw de Bethune d.d. 27 maart 2002 (N.) :
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Samenwerking in 2001.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 2021 aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 2841).

Antwoord : 1. In 2001 heb ik geen advies gevraagd en geen opdracht gegeven aan de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen.

2. In de loop van het jaar 2001 is er geen vorm van samenwerking of overleg geweest tussen mijn diensten en de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen.

3. Tijdens het jaar 2001, heb ik rekening gehouden met de filosofie van de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het kader van de strategische doelstellingen die mijn kabinet geformuleerd heeft in verband met de gender mainstreaming -opdracht. Een van de doelstellingen die mijn kabinet nastreeft, bestaat uit het bestuderen van de mogelijkheid om de rol van de vrouwenorganisaties te versterken in het raadplegingsproces van het federaal plan inzake duurzame ontwikkeling.


(1) Koninklijk besluit van 19 juli 2001 betreffende de invulling van de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten en betreffende de personeelsleden van de federale overheidsdiensten aangewezen om deel uit te maken van een kabinet van een lid van een regering of van een college van een gemeenschap of van een gewest, artikelen 8 en 9 (Belgisch Staatsblad van 28 juli 2001).