Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-53

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen

Vraag nr. 2010 van mevrouw de Bethune d.d. 27 maart 2002 (Fr.) :
Ministeriële kabinetten. ­ Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 2004 aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 2841).

Antwoord : De aandacht van het geachte lid wordt erop gevestigd dat, binnen het kader van de « Copernicushervormingen », mijn kabinet op 1 september 2001 effectief werd afgeschaft. Deze politieke ondersteuningsfunctie werd vervangen door een in omvang beperkt secretariaat (1), bestaande uit medewerkers, waaronder één directeur. Tijdens de huidige legislatuur werd het maximum aantal secretariaatsmedewerkers door de regering vastgesteld op 13, waaronder 5 inhoudelijke medewerkers niveau 1, en 8 uitvoerenden.

Mijn secretariaat telt actueel 11,6 voltijds equivalente medewerkers, waarvan 6 vrouwen en 5,6 mannen.

Onderverdeeld per niveau bedraagt het respectievelijk aantal vrouwen en mannen, waaronder één mannelijk directeur :

­ niveau 1 : 1 vrouw en 4 mannen;

­ niveau 2 : 4 vrouwen en 0,2 man;

­ niveau 3 : 1 vrouw en 1,4 man.