Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-53

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer

Vraag nr. 2006 van mevrouw de Bethune d.d. 27 maart 2002 (N.) :
MinisteriŽle kabinetten. ≠ Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 2004 aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 2841).

Antwoord :

Maart 2002 : vrouwelijke en mannelijke kabinetsmedewerkers

Kabinet vice-eerste minister

Niveau Mannen Vrouwen
1 77 % 23 %
2 58 % 42 %
2+ 12 % 88 %
3 100 %
4 100 %
Kabinetschef 1
Adjunct-kabinetschef 1
In globo 53 % 47 %

Kabinet Mobiliteit en Vervoer

Niveau Mannen Vrouwen
1 82 % 18 %
2 43 % 57 %
2+ 28 % 72 %
3 50 % 50 %
4 66 % 34 %
Kabinetschef 1
Adjunct-kabinetschef 1
In globo 58 % 42 %

Jaar 2001

Vacante plaatsen ≠ nieuwe aanwervingen

Kabinet vice-eerste minister

Niveau Mannen Vrouwen
1
2 1 1
2+ 1
3
4
1 2

Kabinet Mobiliteit en Vervoer

Niveau Mannen Vrouwen
1 2 2
2 0 2
2+ 1 1
3
4 2 0
5 5