Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-53

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Eerste minister

Vraag nr. 2002 van mevrouw de Bethune d.d. 27 maart 2002 (N.) :
MinisteriŽle kabinetten. ≠ Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 2004 aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 2841).

Antwoord : 1.1. Het geachte lid weet allicht dat in het kader van de Copernicushervorming van de federale administratie, mijn kabinet op 1 september 2001 werd ontbonden en vervangen door een secretariaat dat op dit ogenblik 13 medewerkers telt : 9 mannen en 4 vrouwen.

1.2.

1.2.1. Niveau 1 : 5 mannen.

1.2.2. Uitvoerende personeelsleden : 4 mannen en 4 vrouwen.

2. Tussen 1 januari en 31 augustus 2001 werden in mijn kabinet 7 personen aangeworven :

≠ niveau 2 +: 1 man en 1 vrouw;

≠ niveau 2 : 1 man en 3 vrouwen;

≠ niveau 4 : 1 man.

Op 1 september 2001 werden in mijn (nieuw) secretariaat 12 personen aangeworven :

≠ niveau 1 : 4 mannen;

≠ uitvoerende personeelsleden : 4 mannen en 4 vrouwen.

Sedertdien werd nog een persoon aangeworven : een man in niveau 1.