Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-53

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw

Vraag nr. 2033 van mevrouw de Bethune d.d. 27 maart 2002 (N.) :
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Samenwerking in 2001.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 2021 aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 2841).