Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-53

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 2004 van mevrouw de Bethune d.d 27 maart 2002 (N.) :
MinisteriŽle kabinetten. ≠ Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen.

De paritaire democratie, die een gelijke deelname van vrouwen en mannen in besluitvorming vooropstelt, is een permanente opdracht voor de overheid. En dit zowel stroomopwaarts ≠ waar de beleidsbeslissingen worden uitgedacht ≠ als stroomafwaarts ≠ waar de beleidsbeslissingen worden uitgevoerd.

Sinds het begin van de legislatuur peil ik jaarlijks naar de stand van zaken.

Daarom had ik graag van de geachte minister vernomen of er reeds positieve evoluties merkbaar zijn :

1. Wat de verhouding is van de vrouwelijke en mannelijke kabinetsmedewerkers, binnen uw kabinet ≠ stand van zaken in maart 2002 :

1.1. in globo;

1.2. per niveau :

1.2.1. leden : niveau 1 ;

1.2.2. uitvoerend personeel :

1.2.2.1. op niveau 2;

1.2.2.2. op niveau 2+;

1.2.2.3. op niveau 3;

1.2.3. op het niveau van de kabinetschef en de adjunct-kabinetschefs?

2. Waren er in de loop van 2001 vacante plaatsen of nieuwe aanwervingen binnen uw kabinet?

2.1. Zo ja, op welk niveau?

2.2. Werden hiervoor vrouwen of mannen aangeworven of een contract aangeboden?