Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-52

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling (Energie)

Vraag nr. 1958 van mevrouw Van Riet d.d. 11 maart 2002 (N.) :
Aardgas. ­ Prijsschommelingen.

Enkele jaren geleden werd de consument via een campagne aangemoedigd om over te schakelen van stookolie naar aardgas. Het zuinig en bovendien milieuvriendelijk karakter van aardgas werden als belangrijke argumenten naar voor geschoven. Duizenden gezinnen hebben die « goede » raad gevolgd en ze hebben het nu ook geweten.

Want wat gebeurde er immiddels ? De campagne werd gevoerd in 1997 en in 2000 begint de prijs van de stookolie te stijgen (17,53 frank per liter, inclusief BTW, mits een minimumbestelling van 2 000 liter).

Dan komt Electrabel, dat de aanmoedigingscampagne had opgezet, opnieuw om de hoek met de vraag om de prijs van het aardgas aan te passen om de prijsstijging van de stookolie te kunnen opvangen.

Die stijging komt er ook. In 1999 kost aardgas 11,57 frank per m3, in 2000 14,70 frank, in 2001 16,50 frank. Dit betekent dus een stijging van 42 % op twee jaar tijd.

De prijs van stookolie daarentegen stabiliseerde, maar een aanpassing van de aardgasprijs aan deze van stookolie bleef achterwege.

Kan de geachte staatssecretaris mij antwoorden op de volgende vragen :

­ Vindt hij dat deze gang van zaken door de beugel kan ?

­ Is hij bereid de duizenden gezinnen die op aardgas zijn overgeschakeld tegemoet te komen ?

Antwoord : Gevolg gevend aan de vraag van het geachte lid bezorg ik haar hierbij de prijsevolutie van aardgas en stookolie (minimumbestelling van 2 000 liter) (onderstaande tabel) vanaf 1997.

Uit deze serie met indexen (prijs januari 1997 = 100) kan afgeleid worden dat :

­ de prijsindex van aardgas (115,46) op heden lager ligt dan de prijsindex van gasolie (119,85);

­ de hoge prijsschommelingen en prijsniveaus van aardolie (176,13) in november 2000, hun beperkte weerslag vinden na een termijn van vijf maanden in de aardgasprijzen (135,19) in maart 2001.

Daar aardgas concurreert met olieproducten is in de invoercontracten een gedeeltelijke binding met de olieprijzen voorzien. Om abnormale schommelingen te vermijden, neemt deze indexering het gemiddelde van de olieprijzen over verschillende maanden als referentie. Dat leidt tot een afvlakking en tot een termijn van 5 à 6 maanden voor de schommelingen van de olieprijzen hun maximale weerslag vinden op de prijs van aardgas.

Zoals er uit de tabel kan afgeleid worden, hebben de gezinnen die de overschakelingcampagne van stookolie naar aardgas gevolgd hebben, een goede keuze gemaakt.

Aardgas is veel beter voor het milieu dan stookolie. Ik zal trouwens nieuwe maatregelen nemen om de overschakeling van stookolie naar aardgas te bevorderen.

Maand ­ Jaar
­
Mois ­ Année
Gasolie (>2 000 l)
(taksen inbegrepen)
(1e dag van de maand)
­
Gasoil (>2 000 l)
(taxes comprises)
(1er jour du mois)
Gasolie
(taksen inbegrepen)
­
Gasoil
(taxes comprises)
Verwarming (Tarief B)
(taksen inbegrepen)
(faktuur 83,7 GJ/jaar)
­
Chauffage (Tarif B)
(taxes comprises)
(facture 83,7 GJ/an)
Verwarming (Tarief B)
(faktuur 83,7 GJ/jaar)
­
Chauffage (Tarif B)
(facture 83,7 GJ/an)
BEF/l Index BEF/GJ Index
1 1997 10,43 100,00 12,42 100,00
2 10,33 99,04 12,42 100,00
3 9,22 88,40 12,42 100,00
4 9,09 87,15 12,43 100,08
5 9,09 87,15 12,62 101,61
6 9,37 89,84 12,62 101,61
7 9,00 86,29 12,83 103,30
8 9,78 93,77 12,83 103,30
9 9,29 89,07 12,92 104,03
10 9,29 89,07 12,91 103,95
11 9,74 93,38 12,91 103,95
12 9,74 93,38 12,92 104,03
1 1998 8,93 85,62 12,77 102,82
2 8,65 82,93 12,75 102,66
3 8,28 79,39 12,73 102,50
4 8,31 79,67 12,49 100,56
5 8,31 79,67 12,48 100,48
6 7,56 72,48 12,47 100,40
7 7,56 72,48 12,26 98,71
8 7,22 69,22 12,25 98,63
9 6,93 66,44 12,24 98,55
10 7,72 74,02 11,96 96,30
11 7,01 67,21 11,97 96,38
12 6,64 63,66 11,90 95,81
1 1999 6,38 61,17 11,67 93,96
2 6,48 62,13 11,66 93,88
3 6,86 65,77 11,65 93,80
4 7,81 74,88 11,51 92,67
5 8,19 78,52 11,51 92,67
6 7,53 72,20 11,50 92,59
7 8,29 79,48 11,53 92,83
8 9,25 88,69 11,60 93,40
9 10,00 95,88 11,60 93,40
10 10,53 100,96 12,16 97,91
11 10,22 97,99 12,17 97,99
12 12,00 115,05 12,48 100,48
1 2000 12,15 116,49 13,35 107,49
2 12,49 119,75 13,35 107,49
3 12,49 119,75 13,41 107,97
4 12,72 121,96 14,27 114,90
5 13,11 125,70 14,44 116,26
6 13,69 131,26 14,46 116,43
7 14,06 134,80 14,82 119,32
8 14,29 137,01 14,91 120,05
9 18,13 173,83 15,05 121,18
10 17,16 164,53 15,94 128,34
11 18,37 176,13 16,16 130,11
12 17,54 168,17 16,09 129,55
1 2001 13,98 134,04 16,81 135,35
2 13,46 129,05 16,71 134,54
3 13,89 133,17 16,79 135,19
4 13,80 132,31 16,35 131,64
5 13,92 133,46 16,37 131,80
6 14,97 143,53 16,41 132,13
7 14,69 140,84 15,71 126,49
8 13,82 132,50 15,70 126,41
9 13,66 130,97 15,62 125,76
10 12,28 117,74 15,59 125,52
11 12,61 120,90 15,61 125,68
12 11,27 108,05 15,61 125,68
1 2002 10,90 104,51 14,93 120,21
2 11,00 105,47 14,94 120,29
3 11,00 105,47 14,93 120,21
4 12,50 119,85 14,34 115,46