2-1190/2

2-1190/2

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

17 JULI 2002


Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en het Koninkrijk Saudi-ArabiŽ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Jeddah op 22 april 2001


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN VOOR DE LANDSVERDEDIGING UITGEBRACHT DOOR DE HEER DEVOLDER


De commissie heeft het wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en het Koninkrijk Saudi-ArabiŽ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Jeddah op 22 april 2001 (zie stuk Senaat, nr. 2-1190/1), besproken tijdens haar vergadering van 17 juli 2002.

De artikelen 1 en 2, alsook het wetsontwerp in zijn geheel, worden zonder verdere bespreking aangenomen met 8 stemmen bij 2 onthoudingen.

Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor een mondeling verslag in de plenaire vergadering.

De rapporteur, De voorzitter,
Jacques DEVOLDER. Marcel COLLA.

De door de commissie aangenomen tekst
is dezelfde als de tekst
van het wetsontwerp
(zie stuk Senaat, nr. 2-1190/1, 2001/2002)