2-227

2-227

Belgische Senaat

Handelingen

VRIJDAG 19 JULI 2002 - AVONDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Ontwerp van programmawet (Stuk 2-1248) (Evocatieprocedure)

Artikelsgewijze bespreking

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Wetsontwerp betreffende de rechten van de patiŽnt (Stuk 2-1250) (Evocatieprocedure)

Wetsvoorstel betreffende de rechten van de patiŽnt (van de heer Patrik Vankrunkelsven, Stuk 2-474)

Wetsvoorstel betreffende het medisch zorgcontract en de rechten van de patiŽnt (van mevrouw Ingrid van Kessel, Stuk 2-486)

Wetsvoorstel tot aanvulling, wat het klachtrecht van de patiŽnt betreft, van de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987 (van mevrouw Ingrid van Kessel, Stuk 2-492)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp betreffende de rechten van de patiŽnt (Stuk 2-1250) (Evocatieprocedure)

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen (van mevrouw Anne-Marie Lizin, Stuk 2-570)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 69 van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 (van mevrouw Jeannine Leduc c.s., Stuk 2-1226)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voorstel van resolutie betreffende de op humanitair vlak en op het gebied van het internationaal humanitair recht alarmerende situatie in Oost-Congo (van mevrouw Erika Thijs c.s., Stuk 2-1193)

Bespreking

Stemmingen

Ontwerp van programmawet (Stuk 2-1248) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp betreffende de rechten van de patiŽnt (Stuk 2-1250) (Evocatieprocedure)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen (van mevrouw Anne-Marie Lizin, Stuk 2-570)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 69 van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 (van mevrouw Jeannine Leduc c.s., Stuk 2-1226)
Voorstel van resolutie betreffende de op humanitair vlak en op het gebied van het internationaal humanitair recht alarmerende situatie in Oost-Congo (van mevrouw Erika Thijs c.s., Stuk 2-1193)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
Ontwerp van programmawet (Stuk 2-1248) (Evocatieprocedure)
Amendementen
Wetsontwerp betreffende de rechten van de patiŽnt (Stuk 2-1250) (Evocatieprocedure)
Artikelen en amendementen
In overweging genomen voorstellen
Evocaties
Non-evocaties
Boodschappen van de Kamer
Antwoorden van de regering op aanbevelingen van de Senaat
Mededeling van een koninklijk besluit
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Beroepen
Arbitragehof - PrejudiciŽle vragen
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en Nationale Arbeidsraad
In-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en militair materieel
Nationale Arbeidsraad
Vaste nationale cultuurpactcommissie
Verzoekschriften
Europees Parlement