2-217

2-217

Belgische Senaat

Handelingen

WOENSDAG 10 JULI 2002 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsontwerp tot vervanging van artikel 43quinquies en tot invoeging van artikel 66 in de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Stuk 2-1207)

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 86bis van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting (Stuk 2-1208)

Algemene bespreking

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering