Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-44

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1605 van de heer Caluwť d.d. 17 oktober 2001 (N.) :
Politiediensten. ≠ Grensoverschrijdend optreden bij ernstige verstoringen van de openbare orde. ≠ Verdrag tussen BelgiŽ en Nederland.

Nederland heeft de wens geuit om met BelgiŽ een verdrag af te sluiten dat het mogelijk maakt om de politie op elkaars grondgebied te laten opereren.

Dit verdrag zou het mogelijk moeten maken dat politiediensten over de grens opereren in geval van ernstige verrstoringen van de openbare orde en veiligheid. Daarbij kan het gaan om ongeregeldheden, maar ook om bijstand als er grote rampen gebeuren.

Hoever staan de onderhandelingen voor de totstandkoming van dit verdrag ?