2-198

2-198

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 18 APRIL 2002 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Vraag om uitleg van mevrouw Marie-José Laloy aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de begroting waaronder de brigadecommissarissen ressorteren die door de politiehervorming het statuut van verbindingsambtenaar hebben gekregen» (nr. 2-737)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de werking van de werkgroep informatieflux in het kader van de veiligheid van het zelfstandig ondernemen» (nr. 2-752)

Vraag om uitleg van mevrouw Nathalie de T' Serclaes aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de genderdimensie bij de asielprocedure» (nr. 2-765)

Berichten van verhindering