Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-49

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid

Vraag nr. 991 van mevrouw de Bethune d.d. 12 december 2000 (rappels van 18 april 2001 en 15 januari 2002) (N.) :
Kinderrechten. Ter beschikking gestelde middelen. Begroting 2001.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 983 aan de minister van Binnenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 2562).