Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-49

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van FinanciŽn

Vraag nr. 1394 van mevrouw de Bethune d.d. 28 juni 2001 (rappel van 15 januari 2002) (N.) :
Kinderrechten. ≠ Integratie binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap.

Het principe van de mainstreaming van kinderrechten, dit wil zeggen dat de kinderrechten in aanmerking moeten komen in elk beleidsdomein, wordt nu algemeen aanvaard.

Op basis van dit beginsel zou het thema kinderrechten herkenbaar moeten zijn in alle beleidsdomeinen op de Europese agenda en op elke EU-Ministerraad.

Bovendien vinden in het najaar van 2001 twee belangrijke internationale toppen rond het thema kinderrechten plaats. In september 2001 gaat de kinderrechtentop door tijdens een speciale zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, en in december is er de tweede wereldtop tegen commerciŽle seksuele uitbuiting van kinderen, in Japan.

BelgiŽ zal bij deze internationale topontmoetingen een grote rol kunnen spelen omwille van het Europese voorzitterschap.

Gezien het toenemende belang van de rechten van het kind wil ik van u graag vernemen welke extra inspanningen u zal ondernemen, welke thema's rond kinderrechten u op de Europese agenda zal plaatsen en met welk verhoopt resultaat.