Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-49

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van FinanciŽn

Vraag nr. 284 van mevrouw de Bethune d.d. 21 december 1999 (rappel van 15 januari 2002) (N.) :
Gelijkekansenbeleid. ≠ Ter beschikking gestelde middelen. ≠ Begroting 2000.

Tijdens de vierde UNO-Vrouwenconferentie in Peking (1995) werd benadrukt dat het nastreven van gelijke kansen voor vrouwen en mannen een belangrijke politieke prioriteit is op elk politiek niveau. BelgiŽ is er dan ook toe gehouden de nodige maatregelen te nemen om de gelijke kansen daadwerkelijk te realiseren. Deze opdracht vergt een volgehouden politieke wil en ook het vrijmaken van de nodige financiŽle middelen.

Daarom had ik graag van u vernomen hoeveel middelen u hebt ingeschreven in uw begroting van 2000, in globo en per post, ter verwezenlijking van de gelijke kansen van vrouwen en mannen in uw beleid.