Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-49

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Justitie

Vraag nr. 1699 van mevrouw de Bethune d.d. 23 november 2001 (rappel van 15 januari 2002) (N.) :
Begroting 2002. Rechten van het kind.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 1693 aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 2561).