Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-49

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Justitie

Vraag nr. 1367 van mevrouw de Bethune d.d. 20 juni 2001 (rappel van 15 januari 2002) (N.) :
Gelijkheid van kansen van mannen en vrouwen. Integratie van dit thema binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 1362 aan de minister van Binnenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 2563).