Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-49

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 983 van mevrouw de Bethune d.d. 12 december 2000 (rappels van 18 april 2001 en 15 januari 2002) (N.) :
Kinderrechten. ≠ Ter beschikking gestelde middelen. ≠ Begroting 2001.

Sinds 15 januari 1992 is in BelgiŽ het UNO-Verdrag inzake de rechten van het kind van kracht. BelgiŽ is er dan ook toe gehouden de nodige maatregelen te nemen om de rechten van kinderen daadwerkelijk te realiseren.

Deze opdracht vergt een volgehouden politieke wil en ook het vrijmaken van de nodige financiŽle middelen.

Daarom had ik graag van u een antwoord gekregen op volgende vraag :

Hoeveel middelen hebt u ingeschreven in uw begroting van 2001, in globo en per post, ter verwezenlijking van de kindvriendelijke dimensie van uw beleid ?