Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-48

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1799 van de heer Verreycken d.d. 28 december 2001 (N.) :
Asielzoekers. ­ Bevel tot het verlaten van het grondgebied. ­ Asielcentra.

Blijkens informatie uit het gerechtelijk arrondissement Brugge werden in de loop van het jaar 2000 5 389 mensen opgepakt, die kunnen worden omschreven als zijnde vluchtelingen of asielzoekers, al dan niet op doorreis in België.

34 % kreeg een bevel tot onmiddellijke verlating van het grondgebied, en 34,4 % kreeg het bevel tot verlating van het grondgebied binnen 5 dagen. 24 % der opgepakten mocht gewoon beschikken. 4 % werd overgebracht naar een centrum voor illegalen of een andere « opvang »instantie. 1,7 % (94 personen) werd gerepatrieerd.

Graag ontving ik van de geachte minister dezelfde gegevens, per gerechtelijk arrondissement.

Hoeveel van de opgepakte personen kenden Nederlands, nodig om de bevelen tot verlaten van het grondgebied te begrijpen ?