Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-47

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties belast met Middenstand

Vraag nr. 1701 van mevrouw de Bethune d.d. 23 november 2001 (N.) :
Begroting 2002. ­ Rechten van het kind.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 1691 aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 2463).

Antwoord : 1. Er zijn geen strategische doelstellingen gesteld daar er geen directe raakpunten zijn met mijn bevoegdheid ­ als lid van de kern word ik wel vertegenwoordigd op de werkgroepen indien die over dit onderwerp worden opgericht.

2. Een aantal middelen van de Nationale Loterij worden aangewend voor kindvriendelijke initiatieven (Unicef, Child Focus, gehandicaptenzorg, bijzonder lager onderwijs, sport, ...).

3. Persoon binnen het kabinet bevoegd voor opvolgen dossiers kinderrechten : mevrouw Marleen Dhondt, attachée.