Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-47

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1093 van de heer Dallemagne d.d. 16 januari 2001 (Fr.) :
Oorlog tussen Rusland en TsjetsjeniŽ. ≠ Jonge Russen die weigeren naar het front te trekken en asiel vragen in BelgiŽ.

Met betrekking tot de huidige oorlogssituatie tussen Rusland en TsjetsjeniŽ heb ik gehoord dat steeds meer jonge Russen weigeren om naar het front te trekken. Sommigen zouden naar BelgiŽ komen om asiel aan te vragen.

Kan de geachte minister mij mededelen :

≠ Hoeveel van hen een asielaanvraag hebben ingediend;

≠ Waar zij ondergebracht zijn;

≠ Wat er met hun dossier gebeurt;

≠ Of zij een spoedprocedure krijgen ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid volgende inlichtingen te verstrekken.

1. Ongeveer 10 % van de Russische asielaanvragers roept het motief van gewetensbezwaarde in.

2. De asielaanvragers die maatschappelijke hulp vragen, worden doorverwezen naar opvangcentra die door de minister voor Maatschappelijke Integratie worden beheerd tijdens de duur van het onderzoek naar de ontvankelijkheid van hun aanvraag. Het motief van de aanvraag heeft geen invloed op de aanduiding van een opvangcentrum. Er dienen dus geen statistieken hierover te worden bijgehouden.

3. De procedure verloopt zoals beschreven in de wet van 15 december 1980. De aanvraag wordt veelal afgewezen.

4. Er is geen bijzondere spoedprocedure voorzien voor dit soort van aanvragen.