Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-46

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling

Vraag nr. 1705 van mevrouw de Bethune d.d. 23 december 2001 (N.) :
Begroting 2002. Rechten van het kind.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 1691 aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 2357).

Antwoord : 1. Wat kinderrechten betreft, verwijs ik, enerzijds, naar het punt 741 in het federaal plan duurzame ontwikkeling en, anderzijds, naar de aanbevelingen van de verenigde commissies van Justitie en van Sociale Zaken wat kinderrechten betreft (stuk Senaat, nr. 2-725, 16 juli 2001). Met betrekking tot kinderrechten, zal ik het voorstel van de werkgroep kinderrechten in de Senaat steunen. Hun werk bestaat erin een federale cel te creren die nauw samenwerkt met de commissarissen voor kinderrechten van de gemeenschappen. Deze cel zal tot doel hebben de verschillende commissarissen voor kinderrechten van de gemeenschappen samen te doen werken wat de federale bevoegdheden betreft (justitie, internationale betrekkingen ...).

2. De maatregelen met betrekking tot kinderrechten zijn gedekt door de toegewezen kredieten voor duurzame ontwikkeling zijnde de basistoelage 61.50.12.45.

3. Wij hebben een cel die zich binnen mijn kabinet met deze kwestie bezighoudt.