Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-46

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen

Vraag nr. 1697 van mevrouw de Bethune d.d. 23 november 2001 (N.) :
Begroting 2002. Rechten van het kind.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 1691 aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 2357).

Antwoord : De vragen aangaande kinderrechten hebben geen betrekking tot de materie die door mijn diensten behandeld wordt.