Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-46

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1710 van de heer de Clippele d.d. 29 november 2001 (Fr.) :
Belgische studenten. ≠ Inschrijving in het bevolkingsregister van een ander gewest dan het hunne. ≠ Onmogelijkheid.

Ik heb vernomen dat wanneer een Brusselse of Waalse student studies van de derde cyclus in Vlaanderen wil doen, hij zich niet kan inschrijven in het bevolkingsregister van de gemeente waar hij wil gaan studeren.

Dat zou alleen maar kunnen als hij beroepsactiviteiten uitoefent.

Zo kan zelfs een meerderjarige student die definitief het ouderlijk huis heeft verlaten zich pas in Vlaanderen laten domiciliŽren als hij beroepsactiviteiten uitoefent.

Die situatie brengt niet alleen de toekomst van de student ernstig in gevaar, maar ook het recht van de ouders om het jaargeld dat ze aan hun meerderjarige kinderen geven om in hun behoeften te voorzien, af te trekken van hun belastbaar inkomen, aangezien de administratie der Belastingen zich op de ontstentenis van een domiciliŽring in de gemeente waar ze hun studies doen, zal beroepen, om het vertrek uit het ouderlijk huis aan te vechten.

Kan de geachte minister me zeggen wat hij denkt van die situatie en welke maatregelen hij van plan is te nemen om dat te verhelpen ?