Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-46

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1665 van de heer Dallemagne van 23 november 2001 (Fr.) :
Niet-Europese vreemdelingen. ≠ Personen ouder dan 18 jaar die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven.

De Senaatscommissie voor Binnenlandse Zaken buigt zich momenteel over vier wetsvoorstellen die stemrecht willen verlenen aan niet-Europese vreemdelingen voor de gemeenteraadsverkiezingen, of zelfs voor de verkiezingen van de provincieraden, op voorwaarde dat zij reeds enige tijd in BelgiŽ verblijven.

Om de politieke gevolgen van dergelijke maatregelen te evalueren, is het van essentieel belang te weten over hoeveel mensen het precies gaat. Het Parlement kan een beslissing als deze alleen met kennis van zaken nemen.

Uit navraag bij het Nationaal Instituut voor de statistiek en het Rijksregister blijkt echter dat het thans onmogelijk is precies te weten hoeveel vreemdelingen er zijn die ouder dan 18 jaar en die geen staatsburger zijn van een lidstaat van de Europese Unie ťn langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven. Ik heb wel getallen kunnen verkrijgen van het aantal vreemdelingen dat op 1 oktober 2001 in BelgiŽ verblijft, per nationaliteit en leeftijdscategorie, maar zonder aanwijzing over de duur van hun verblijf in BelgiŽ.

Kunt u mij bevestigen dat deze gecombineerde cijfers op 1 november 2001 niet voorkomen in de Belgische statistieken ?

Heeft de regering het initiatief genomen om de nodige onderzoeken te verrichten teneinde deze cijfers zo spoedig mogelijk beschikbaar te stellen zodat het Parlement over deze essentiŽle informatie kan beschikken om te kunnen oordelen over de ingediende wetsvoorstellen ? Indien dit niet het geval is, is de regering van plan dit te doen ?