2-230/2

2-230/2

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

19 FEBRUARI 2002


Wetsvoorstel ter bevordering van een paritaire vertegenwoordiging van vrouwen en mannen op de kandidatenlijsten voor de wetgevende verkiezingen


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN EN VOOR DE ADMINISTRATIEVE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR DE DAMES VAN RIET EN WILLAME-BOONEN


Zie verslag nr. 2-1023/2