2-177

2-177

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 31 JANUARI 2002 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsontwerp betreffende de anonimiteit van de getuigen (Stuk 2-876) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Berichten van verhindering