2-174

2-174

Belgische Senaat

Handelingen

WOENSDAG 23 JANUARI 2002 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Vraag om uitleg van de heer Wim Verreycken aan de minister van Justitie over «het bezoek van een journalist aan Dutroux» (nr. 2-667)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Justitie over «de omstandigheden van het bezoek van senator Jean-Marie Dedecker aan Marc Dutroux in de gevangenis van Aarlen en de daaruit te trekken conclusies» (nr. 2-668)

Vraag om uitleg van de heer René Thissen aan de eerste minister en aan de minister van Justitie over «het interview met Marc Dutroux dat mogelijk werd door de toelating die senator Jean-Marie Dedecker kreeg om Dutroux in de gevangenis te bezoeken en de daaruit voortvloeiende conclusies» (nr. 2-671)

Vraag om uitleg van de heer Frans Lozie aan de eerste minister en aan de minister van Justitie over «het bezoek van een senator, een personeelslid van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en een VTM-journalist aan een gedetineerde in de gevangenis van Aarlen» (nr. 2-672)

Vraag om uitleg van mevrouw Jeannine Leduc aan de minister van Justitie over «de rechten en de plichten van een parlementslid dat met toepassing van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen een gedetineerde bezoekt» (nr. 2-673)

Vraag om uitleg van de heer Philippe Monfils aan de minister van Justitie over «de betekenis van het begrip parlementaire deontologie, naar aanleiding van de gebeurtenissen in Aarlen» (nr. 2-675)

Berichten van verhindering