2-168

2-168

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 20 DECEMBER 2001 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Overlijden van een oud-senator

Inoverwegingneming van een voorstel

Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (van de heer Philippe Mahoux c.s., Stuk 2-12)

Voortzetting van de algemene bespreking

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de minister van Justitie over «de in het openbaar afgelegde verklaringen over corruptie in het voetbalmilieu» (nr. 2-799)
Mondelinge vraag van de heer Wim Verreycken aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de klacht tegen Umberto Bossi» (nr. 2-801)
Mondelinge vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Justitie over «het snelrecht en de jeugdbescherming» (nr. 2-805)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie Nagy aan de minister van Justitie over «de maatregelen die worden genomen om de gerechtelijke achterstand tegen te gaan» (nr. 2-800)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, aan de minister van Justitie en aan de minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid, over «het stijgend aantal niet-verzekerde chauffeurs en de vermoedelijke stijging van het aantal vluchtmisdrijven» (nr. 2-807)
Mondelinge vraag van de heer Vincent Van Quickenborne aan de minister van Financiën, aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, en aan de minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid, over «de dalende olieprijs en de hoge brandstofprijzen aan de pomp» (nr. 2-802)
Mondelinge vraag van mevrouw Mimi Kestelijn-Sierens aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer over «het standpunt van de regering inzake het ABX-dossier» (nr. 2-798)
Mondelinge vraag van de heer Didier Ramoudt aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, over «het contract tussen Sabena en Swissair» (nr. 2-760)

Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (van de heer Philippe Mahoux c.s., Stuk 2-12)

Voortzetting van de algemene bespreking

Regeling van de werkzaamheden

Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (van de heer Philippe Mahoux c.s., Stuk 2-12)

Voortzetting van de algemene bespreking

Huldebetoon aan de heer Freddy Matton, directeur-generaal van de Quaestuur, bij zijn afscheid van de Senaat

Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (van de heer Philippe Mahoux c.s., Stuk 2-12)

Voortzetting van de algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Berichten van verhindering

Bijlage

In overweging genomen voorstel
Vragen om uitleg
Evocatie
Non-evocatie
Boodschappen van de Kamer
Arbitragehof - Beroepen
Arbitragehof - Geschrapte zaak van de rol van het Hof
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Hoge Raad voor de Justitie
Dienst Vreemdelingenzaken
Europees Parlement