2-167

2-167

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 20 DECEMBER 2001 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Regeling van de werkzaamheden

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en van de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector (Stuk 2-960)

Algemene bespreking
Voorstel tot terugzending
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en in politiezaken (Stuk 2-778) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Regeling van de werkzaamheden

Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (van de heer Philippe Mahoux c.s., Stuk 2-12)

Algemene bespreking

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering