2-166

2-166

Belgische Senaat

Handelingen

WOENSDAG 19 DECEMBER 2001 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Vraag om uitleg van de heer Jan Steverlynck aan de minister van Financiėn over «de problemen rond de hervorming van het toezicht op de financiėle markten» (nr. 2-636)

Vraag om uitleg van de heer Francis Poty aan de minister van Financiėn over «de berekening van aangroei- en getrouwheidspremies op spaarboekjes en -rekeningen» (nr. 2-644)

Vraag om uitleg van de heer Johan Malcorps aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, en aan de staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling over «de eventuele omschakeling van het postvervoer via het spoor naar wegverkeer» (nr. 2-608)