Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-42

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Pensioenen

Vraag nr. 1503 van de heer Vandenberghe d.d. 27 augustus 2001 (N.) :
Ziekenhuizen. ≠ PET-scans. ≠ Beperking.

Om de hoge kosten voor het RIZIV, dat de onderzoeken tot nu terugbetaalde, te beperken, werd beslist het aantal PET-scans te verminderen. De PET-scan wordt vooral gebruikt bij het vaststellen van uitzaaiingen van longkanker, lymfeklierkanker en dikkedarmkanker.

Dertien Brusselse ziekenhuizen plaatsten op 20 augustus 2001 zelfs een betaaladvertentie in diverse kranten om hun ongenoegen te uiten over het ministerieel verbod op het gebruik van hun PET-scans. Ze zijn het er helemaal niet mee eens dat slechts enkele ziekenhuizen het privilege gekregen hebben om een PET-scan te gebruiken.

Volgens de Brusselse ziekenhuizen leidt de beperking van het aantal PET-scans tot meer kankerdoden, daar patiŽnten in de toekomst langer op hun diagnose moeten wachten.

1. Welke ziekenhuizen mogen in de toekomst nog PET-scans gebruiken ?

2. Op basis van welke criteria werden deze ziekenhuizen geselecteerd ?

3. Welke vergoeding wordt betaald aan de ziekenhuizen die noodgedwongen hun PET-scan sluiten ?

4. Welke studies dienden als basis om de kritiek van eventuele wachtlijsten weg te wuiven ?