Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-42

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 1516 van mevrouw de Bethune d.d. 3 september 2001 (N.) :
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid. Strategische doelstellingen.

De Ministerraad heeft in 2001 een beslissing genomen om de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het beleid te stroomlijnen conform de aanbevelingen van de Wereldvrouwenconferentie in Peking (1995).

Om die gelijkheid te bereiken verbond ook u zich ertoe n of meer concrete en strategische doelstellingen te realiseren inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen.

Kan u mij laten weten welke initiatieven u reeds genomen hebt in het tweede kwartaal van het jaar (mei tot augustus 2001) om de strategische doelstellingen in te vullen ?

1. Welke planning maakte u ?

2. Hoe verzekerde u de tenuitvoerlegging tot nu toe; welke concrete stappen werden gezet; welke vergaderingen gehouden; welke budgetten uitgetrokken ?

3. Bestaan er reeds strategien ter opvolging of ter evaluatie ?